SQL LIFE

Ms Sql String Functions 1

sql server stuff, substring, patindex, trim fonksiyonları kullanımı, sql server string işlemleri

Merhaba;
Bu yazıda Sql string işlemlerinden bahsedeceğim. stuff, substring,len, patindex,ltrim,rtrim gibi Ms Sql’de çokça kullandığımız belli başlı faydalı fonksiyonlardan örneklerle başlayalım. Ms Sql tarafından sunulan fonksiyonların en çok kullanılanlarına değineceğim,merak edenler için yazının sonunda ki linkte hepsini bulabilirsiniz.
Çoğu zaman bize sunulan sql fonksiyonları ile stored procedure, functions'lar yazarak avantajlarından faydalanırız. Bu yüzden programlama, raporlama işlemlerinde sıklıkla kullanırız. Vakit bulduğumda daha kompleks yapılar ile t-sql yazıp paylaşmayı planlıyorum.

Şöyle bir tablo çizelim:

CONCAT Verilen parametreleri string olarak birleştirir.
Concat(‘p1,’p2’,’p3’)
 
LEN
 
Belirtilen string değerinde ka.ç karakter olduğunu belirtir.
 
LEN ( string_expression )
 
SPACE Verilen integer değer kadar boşluk döner.
SPACE( int_exp )
STUFF String değerin belirtilen aralıklarına başka bir string ekleme işlemini yapar.
STUFF ( character_expression , start , length ,character_expression )
REPLICATE Belirtilen rakam kadar string’I tekrar eder.
REPLICATE ( string_expression ,integer_expression )
Not: Integer_expression negatif bir değer ise null döner.
PATINDEX Verilen değerin belirtilen string de ilk bulunduğu pozisyonu belirtir.
 
PATINDEX ( '%pattern%' , expression )
 
 
CHARINDEX Expression 2 de Expression1 I arar bulursa başlangıç pozisyonunu verir,aramaya başladığı indeksi start_location dan alır. Start_location değeri belirtilmezse,experssion2 nin ilk harfinden başlar,yani 0 olur.
 
CHARINDEX ( expression1 ,expression2 [ , start_location ] )
LTRIM Verilen String’den önceki boşlukları kaldırır.
LTRIM ( character_expression )
RTRIM Verilen String’den sonraki boşlukları siler.
RTRIM ( character_expression )
 
SUBSTRING Verilen parametreye göre text,image,binary değerin bir parçasını döner.
 
SUBSTRING ( expression ,start , length )
 
REVERSE Verilen string değeri tersine çevirir.
 
REVERSE ( string_expression )
 

Şimdi bazılarının nasıl kullanıldıklarına göz atalım.
Concat
Parametre olarak verdiğiniz değerleri birleştirir. String manüpilasyonlarında çokça tercih edilen fonksiyonlardandır.

SELECT CONCAT( 'Bu',1, 'String','-' ,'Birleştirildi''.',1231231) AS ConcatString

 
 
declare @adsoyadmeslek nvarchar(60);
 declare @isim nvarchar(60);
 declare @soyisim nvarchar(60);
 declare @meslek nvarchar(60);
 declare @index int, @sayac int = 0;
 set @adsoyadmeslek = '  Ezgim-Çelikyus-Bilgisayar Mühendisi-  ';
 
      
select @adsoyadmeslek = LTRIM(RTRIM( @adsoyadmeslek ))
 
 
WHILE CHARINDEX('-', @adsoyadmeslek) > 0
 
begin
 
   select @index = charindex('-', @adsoyadmeslek ) ;
   
--while döngüsü her adımda value değişkenine sırayla '-' arasında ki stringleri atacak
 select @isim =   substring( @adsoyadmeslek,1,@index-1);
 print('Value:' + @isim);
 
 
 select   @adsoyadmeslek = substring(@adsoyadmeslek,@index + 1
              , len(@adsoyadmeslek) - charindex('-',@adsoyadmeslek));
end;
 

 
 
 

 Sonuç:

 
sql string functions sqllife
 

Kaynak:https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms181984(v=sql.105).aspx

Keywords(Anahtar Kelimeler) : sql functions, sql server.
 

 
 
#
Ezgim Çelik
They didn't know it was impossible, so they did it - Mark Twain


Etiketler